Nyheter
1 September 2023
Så ökar du din lönsamhet – effektivisera din biljetthantering
AXS logo over conference attendee background photo

STOCKHOLM — Det var en välbesökt kundkonferens som AXS arrangerade i början av september, speciellt riktad till sina större kunder. Under en och en halv dag ägnades intensiva diskussioner åt smarta och nya funktioner, affärsstrategier för olika produkter samt kommande utvecklingsplaner. Kundkonferensen är en bra plattform för informationsspridning men även en mötesplats där AXS interagera närmare med sina nyckelkunder.

Den andra dagen utmärktes av klustergrupper och workshops, där deltagarna fick möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter inom olika kundsegment såsom sport, kultur och arenor. Det blev en givande dialog för ökad förståelsen kring kundernas behov och önskemål samt för att skapa en öppen dialog om framtida samarbeten.

Lars Aadde på AXS uttryckte sin entusiasm över den fantastiska responsen från kunderna. Deltagarna Ana Markovic och Anna Willstedt från Gummifabriken i Värnamo, beskrev konferensen som en av de bättre affärskonferenser de hade varit på. Helena Vivejo från Folkoperan i Stockholm betonade AXS roll i branschen, och kommenterade att företaget verkligen visar sig vara i framkant, både när det gäller kundvård och system.

Denna framgångsrika kundkonferens har inte bara stärkt relationerna mellan AXS och deras kunder, utan har även fungerat som en plattform för att demonstrera företagets ledarskap och engagemang för innovativ utveckling inom branschen. Med sådan positiv feedback och en öppen dialog kan man förvänta sig spännande framsteg och samarbeten från AXS i den närmsta framtiden.